piątek, 30 listopada 2012

Kto czyta e-booki?

Na tegorocznych Targach Książki w Krakowie w specjalnej strefie dedykowanej ebookom firma Virtualo - jeden z największych dostawców kontentu cyfrowego zrealizowała krótkie badanie, aby poznać profil fanów e-książek. Celem badania było zebranie informacji na temat e-czytelnika odwiedzającego targi, jego doświadczeń związanych z kupnem i użytkowaniem e-książek oraz próba odpowiedzi na pytanie jak wygląda profil potencjalnego klienta zainteresowanego ebookami.

Kim są fani ebooków?
Jak wynika z ankiety, wśród odwiedzających Ebook Fun Zone przeważały kobiety, stanowiły 62 proc. w stosunku do 38 proc. mężczyzn. Najwięcej fanów ebooków to ludzie młodzi: 44 proc. z nich ma 15-24 lata, jak również osoby w wieku 25-34 lat aktywne zawodowo - 22 proc. Liczną grupę - 19 proc. badanych stanowią osoby między 35-44 rokiem życia. Najniższy odsetek zdeklarowanych fanów ebooków jest pomiędzy 45-54 rokiem życia, stanowią oni 13 proc. oraz powyżej 54 lat tylko 2 proc. Struktura wiekowa deklarujących się w badaniu e-czytelników odzwierciedla chęć korzystania z mobilnych aplikacji i pojawiających się na bieżąco nowych urządzeń technologicznych, z których najchętniej korzystają ludzie młodzi (ponad 15 proc. to studenci) i osoby w wieku 25-34 lat (ponad 50 proc. z nich ma wykształcenie wyższe). Większość z e-czytelników, ponad 60 proc., zamieszkuje duże i bardzo duże miasta.
Z jakich urządzeń korzystamy do e-lektury?
Jak wynika z badania ciągle jeszcze większość respondentów, mimo rosnącej dynamicznie sprzedaży e-czytników korzysta z laptopa, stanowią oni aż 62 proc. wszystkich uczestników badania. Ponad 17 proc. to posiadacze popularnych smartfonów, a 15 proc. to posiadacze e-czytników, wśród których największą grupę stanowią Kindle - 10 proc. Właścicielami tabletów jest według deklaracji 6 proc. wszystkich osób biorących udział w badaniu.
Czym kierujemy się przy zakupie e-czytnika?
Dwie najczęściej zaznaczane w badaniu odpowiedzi to: przeznaczenie urządzenia - do pracy, edukacji i wypoczynku - 22 proc. oraz cena, którą wybrało 21 proc. osób. Kolejne wysoko wskazane z listy kryterium wyboru to wielkość ekranu - 19 proc. odpowiedzi. Dla 10 proc. respondentów wybór związany jest z dostępnymi formatami - 10 proc, wskazań oraz z systemem operacyjnym 5 proc. odpowiedzi. Obecnie mniejszym problemem niż dawniej jest dostępność formatów na konkretne urządzenia. Tylko 7 proc. respondentów dokonuje zakupu e-czytnika kierując się marką, to niewiele w porównaniu z osobami nabywającymi telefony komórkowe czy komputery, dla których marka jest bardzo istotna.
Jakie ebooki najczęściej czytamy?
Najczęściej czytamy ebooki z kategorii: fantastyka 21 proc. wskazań, literaturę piękną - jak deklaruje 20 proc. badanych oraz kryminał, sensacje i horror - łącznie 17 proc. e-czytelników. Chętnie sięgamy również po literaturę faktu i e-książki edukacyjne - obie kategorie wskazuje po 11 proc. badanych. Na kolejnych pozycjach na liście najczęściej czytanych ebooków są tytuły dla dzieci, poradniki oraz książki biznesowe i publicystyka.
Czym się kierujemy wybierając ebooka?
Dla fanów ebooków najważniejszy przy wyborze jest tytuł, autor oraz wydawnictwo - łącznie 57 proc. wskazań. Kolejną kluczową kwestią jest oczywiście cena, którą zaznaczyło w ankiecie ponad 26 proc. uczestników badania. Wybierając ebooka oczywiście kierujemy się również dostępnymi formatami, jak wskazuje 12 proc. badanych, pozostałych 5proc. podaje inne, mniej znaczące cechy.
Jak postrzegamy dostępną na rynku ofertę e-booków?
Biorąc pod uwagę, iż w porównaniu z Europą Zachodnią udział książek elektronicznych w rynku wydawniczym w Polsce stanowi około 1 proc., nie dziwi szczególnie fakt, iż aż 57 proc. respondentów ocenia ofertę ebooków jako uboższą od oferty książek papierowych, ale akceptowalną. Wysoka dynamika wzrostu i duży potencjał rynku, jak zgodnie wskazują eksperci, sprawia, że nowych e-czytelników szybko przybywa, a dla 19 proc. z nich oferta jest wystarczająca. Na drugim biegunie znajduje się 18 proc. respondentów, dla których propozycja dostępnych ebooków jest niewystarczająca, najczęściej w ich wypowiedziach pada stwierdzenie, iż brakuje ważnych tytułów lub nie znajdują nic dla siebie. Tylko 7 proc. z badanych nie potrafi odnieść się do oferty książek elektronicznych zaznaczając, iż nie kupują ebooków/audiobooków w księgarniach.
Badanie zostało opracowane na podstawie danych zebranych z ankiety, którą wypełniały osoby odwiedzające stoisko Virtualo w Salonie Nowych Mediów na Targach Książki w Krakowie w październiku 2012 roku. Ankietę w dniu realizacji badania wypełniło ponad 230 osób, które zdeklarowały się jako fani ebooków.
Badanie ankietowe zrealizowane przez firmę Virtualo wskazują jasno, co potwierdzają również inne publikowane dane dotyczące rynku ebooków, że mamy do czynienia z dynamicznie rosnącą liczbą e-czytelników. W większości są to młodzi ludzie, którzy jasno precyzują swoje oczekiwania i potrzeby dotyczące oferty. Oczekują oni zarówno innowacyjnych, ciekawych rozwiązań jak również bogatej oferty e-książek.


Źródło: tech.wp.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz